Ändrade regler om RUT-avdrag fr.o.m. 1 januari

Ändrade regler om RUT-avdrag fr.o.m. 1 januari

  |   Information

Regeringen har bestämt att fr.o.m. den 1 januari 2016 sänka taket för RUT-avdraget från 50.000 kronor per år till 25.000 kronor. Subventionsgraden (50%) kommer dock att vara oförändrad. Justeringen gäller samtliga personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Värt att tänka på kan också vara att tjänster som exempelvis avancerat städarbete och matlagning inte längre ingår i RUT-avdragstjänsterna, men barnpassningen blev kvar och det är vi på Nannyakuten såklart väldigt glada och tacksamma för!false