RUT

BOSTAD I UTLANDET

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för hushållsnära tjänster (RUT) och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området. Detta förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Hushållsarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL

Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA

Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola/dagis, fritids, skola eller annan fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnaden för den person som följer barnen till dessa aktiviteter ger rätt till skattereduktion.

LÄXHJÄLP

Läxhjälp som utförs i samband med barnpassning i bostaden av barn i grundskolan ger rätt till skattereduktion.

NATTVAK

Skattereduktion kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Skattereduktion kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem.

Skattereduktion medges däremot inte om arbetet omfattar hälso- och sjukvård. Det innebär att om en person anlitar någon för att vaka över honom eller henne av medicinska skäl, exempelvis för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser kan skattereduktion inte medges.

Skattereduktion medges inte om den omsorgsbehövande har fått statlig eller kommunala bidrag för aktuell omsorg.

För mer information se  Skatteverkets hemsida.

<< TILLBAKA

false